POLÍTICA DE PRIVACITAT

Benvingut a la pàgina web de Masandrada Consulting, SL (Masandrada Consulting). Aquesta pàgina web té per objecte facilitar al públic en general la informació relativa als productes i serveis de Masandrada Consulting.

Les presents disposicions tenen per objecte la regulació de l’ús d’aquesta pàgina web que Masandrada Consulting posa a disposició dels usuaris d’Internet.

La utilització de la pàgina web atribueix la condició d’usuari de la pàgina web i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquesta informació legal. La prestació del servei de la pàgina web té una durada limitada al moment en què l’usuari es trobi connectat a la pàgina web o a algun dels serveis que a través de la mateixa es faciliten. Per tant, l’usuari ha de llegir atentament la present Informació legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la
pàgina web, ja que aquesta i les seves condicions d’ús recollides en la present informació legal poden patir modificacions.

Aquestes condicions generals es regeixen per la llei espanyola.

Per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’aplicació i interpretació de les mateixes, Masandrada Consulting i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, es sotmeten al dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Càceres (Espanya).

1. QUI SOM

MASANDRADA CONSULTING, S.L. amb C.I.F. no B-10419935, té el seu domicili social a Casar de Càceres, Carrer Larga Alta 17, 10190 Càceres i està inscrita en el Registre Mercantil de Càceres en el Tom 871, Foli 120, registre 1.

2. COPYRIGHT y TRADEMARKS

Tots els drets sobre el programari de la pàgina web així com dels drets de propietat industrial i intel·lectual referits als continguts que s’hi incloguin són propietat de Masandrada Consulting o de tercers.

Aquesta pàgina web pot contenir referències a marques comercials o marques registrades de Masandrada Consulting. Queda prohibit el seu ús sense el consentiment previ i exprés de Masandrada Consulting. Totes les altres referències a altres marques comercials o registrades pertanyen als seus respectius propietaris, sense que pugui entendre que l’accés a la pàgina web atribueixi cap dret sobre les mateixes.

Qualsevol persona està autoritzada per veure, copiar, imprimir i distribuir qualsevol document publicat per Masandrada Consulting en aquesta pàgina web tenint en compte que: (i) el mencionat document serà utilitzat exclusivament amb finalitats informatives; (Ii) el mencionat document no podrà ser utilitzat amb fins comercials; (iii) el document haurà sempre incloure referència que és propietat de Masandrada Consulting.

Els materials d’aquesta pàgina web estan protegits per drets d’autor i qualsevol ús no autoritzat dels mateixos pot violar la normativa sobre drets d’autor, marques i altres regulacions.

L’autorització concedida per a utilitzar aquesta pàgina web s’entendrà utomàticament acabada en cas d’infringir qualsevol d’aquestes Condicions, estant obligat a destruir immediatament qualsevol material obtingut o imprès de la pàgina web.

Masandrada Consulting no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual, secrets empresarials o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb la pàgina web i els seus continguts.

3. ADVERTÈNCIA LEGAL

Masandrada Consulting es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, la configuració i continguts de la pàgina web.

La informació d’aquesta pàgina web es proporciona sense garantia de cap tipus, ni explícita ni implícita, i podrà canviar-se o actualitzar-se sense previ avís.

L’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pugui danyar els interessos i drets de Masandrada Consulting o de tercers.

Tota la informació que rebi Masandrada Consulting a través d’aquest lloc web no es considerarà confidencial, a excepció de la prevista en l’apartat de confidencialitat de dades.

Qualsevol persona física o jurídica que vulgui establir un hiperenllaç o hipervincle, necessitarà una autorització prèvia de Masandrada Consulting. Masandrada Consulting no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts que terceres parts hagin inclòs en els hipervincles als quals es fa referència en aquesta pàgina. L’establiment de l’hipervincle no implica en cap cas l’existència de relacions entre Masandrada Consulting i el propietari de la pàgina web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de Masandrada Consulting dels seus continguts o serveis que s’hi ofereixen posats a disposició del públic.
Queda expressament prohibit qualsevol alteració, canvi, modificació o adaptació d’aquesta pàgina web o de qualsevol informació que la mateixa contingui.
Masandrada Consulting no es fa responsable de cap dany o perjudici en el programari o maquinari de l’usuari que es derivi de l’accés a la seva pàgina web o de l’ús d’informació o aplicacions que contingui. Així mateix no es responsabilitza ni garanteix la disponibilitat i continuïtat en l’accés a aquesta pàgina web o que el mateix estigui lliure d’errors.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que Masandrada Consulting pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per les presents condicions. L’usuari és conscient i accepta voluntàriament que l’ús de qualsevol contingut d’aquesta pàgina Web té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

4. CONFIDENCIALITAT DE LES DADES

Masandrada Consulting es compromet a respectar el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i, en aquest sentit, informa del que segueix.

Per a la utilització de determinats continguts i serveis, Masandrada Consulting podrà requerir de l’usuari certes dades de caràcter personal. En aquest cas, Masandrada Consulting informarà, amb caràcter previ i adequadament a l’usuari per tal que aquest pugui prestar el seu consentiment al tractament de les seves dades per part de Masandrada Consulting per a la finalitat concreta. En aquests casos, determinades dades es consideren imprescindibles i, si els mateixos no es faciliten, no serà possible la utilització d’aquests continguts o serveis. Aquestes dades es mantindran en la més estricta confidencialitat i no s’utilitzaran per a cap altra finalitat.

Les dades personals són informació sobre una persona física identificada o identificable. Això inclou tota la informació sobre la seva identitat, com el seu nom, cognoms, telèfon o la vostra adreça de correu electrònic. En canvi, la informació que no es pot associar amb la seva identitat (per exemple, dades estadístiques, com el nombre d’usuaris de la pàgina web) no es considera informació personal.

En principi, pot fer ús dels nostres serveis en línia sense revelar la seva identitat ni facilitar dades personals. No obstant això, si voleu demanar informació, li preguntarem el seu nom i una altra sèrie de dades personals. Vostè decideix lliurement si vol donar-nos aquesta informació. En qualsevol cas, sempre indiquem quines dades són necessàries per utilitzar els serveis corresponents (dades obligatòries).

Quan utilitza la nostra pàgina web, la decisió de si va a proporcionar-nos les seves dades personals no es pren automàticament.

No transmetem les dades a tercers sense el seu consentiment exprés, i mai amb fins publicitaris.

Només vam transferir les seves dades personals si vostè ha donat el seu consentiment al respecte o si estem autoritzats o obligats a això per llei o en virtut d’una ordre administrativa o judicial. Això pot ser degut sobretot al requeriment d’informació amb motiu d’una acció penal, com a mesura de protecció o per aplicar drets de propietat intel·lectual. Sempre que hàgim rebut el seu consentiment per processar les seves dades personals, l’article 6, apartat 1, lletra a) de l’RGPD servirà de base legal per al tractament d’aquesta informació.

Sempre que hàgim rebut el seu consentiment per processar les seves dades personals perquè sigui necessari per al compliment d’un contracte o en el marc d’una relació cuasicontractual, l’article 6, apartat 1, lletra b) de l’RGPD servirà de base legal per al tractament d’aquesta informació.

Sempre que processem seves dades personals per a complir amb una obligació legal, l’article 6, apartat 1, lletra c) de l’RGPD servirà de base legal per al tractament d’aquesta informació.

Per al tractament de les dades també es tindrà en compte com a base jurídica l’article 6, apartat 1, lletra f) de l’RGPD si cal processar les seves dades personals per a garantir un interès fundat de la nostra empresa o d’un tercer, i en tant que els seus interessos i els seus drets i llibertats fonamentals no requereixin la protecció de les dades personals.

En aquesta política de privacitat sempre li advertirem quina és la base legal per processar les seves dades personals.

L’usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a la següent adreça: MASANDRADA CONSULTING, S.L. (Seu central: Carrer Llarga Alta, 17 Casar de Caceres, 10190 Caceres).

5. CONTACTE LEGAL

Per a qualsevol suggeriment o pregunta sobre aquest avís legal contacti amb nosaltres a contacto@masandrada-consulting.com