Condicions generals

En el present apartat detallem les condicions generals que regulen la venda a la Botiga online propietat de MASANDRADA CONSULTING, S.L. les dades identificatives són::

  • Raó Social: MASANDRADA CONSULTING, S.L
  • CIF: B-10419935
  • Domicili social: Ronda de los Llanos nº 2, 10190, Casar de Cáceres.
  • Registre Mercantil de Càceres en el Tom 871, Foli 120, registre 1.

L’ús de la botiga suposa l’acceptació d’aquestes condicions, pel que li preguem que les llegeixi atentament i, si tens algun dubte, es posi en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari de contacte, per correu electrònic, o mitjançant trucada telefònica en horari de dilluns a divendres de 09h a 14 h. i 17h a 20h (GMT + 1).

Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del web “contacto@masandrada-consulting.com”, o via telefònica, reservant MASANDRADA CONSULTING, S.L. el dret a modificar unilateralment les mateixes, el que afectaria els productes adquirits a partir d’aquest moment, limitar o no permetre l’accés a aquest lloc web, de manera que la informació que apareix al lloc web és la vigent en la data de la seva última actualització.

La relació contractual entre les dues parts, es formalitza amb la compra d’un o diversos productes, a canvi d’un preu prèviament assenyalat, que és el que figura a la pàgina web.

L’accés a aquesta pàgina web no atorga als usuaris cap dret, ni titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual o industrial ni dels continguts que alberga, de manera que els usuaris que accedeixin a aquesta pàgina web no podran copiar, modificar, distribuir , transmetre, reproduir, publicar, cedir ni vendre els elements esmentats, sense l’autorització expressa de Masandrada Consulting, S.L.

En realitzar una comanda a aquest lloc web, el client ens garanteix que té la capacitat legal necessària per a realitzar-lo.

En cas que decideixi no acceptar aquestes Condicions, li preguem que abandoni immediatament la pàgina web.

Per a qualsevol dubte pot posar-se en contacte amb nosaltres a través de l’email contacto@masandrada-consulting.com.

Avís legal, política de privacitat i protecció de dades

Consulteu la secció corresponent per obtenir la informació: Llegir

Enviaments i desistiment

El client té el dret legal de desistir de la seva compra (completa o parcial) per comprovar que és realment el producte desitjat, sense que l’empresa li exigeixi justificació. Aquest dret s’estén durant els 14 dies naturals següents a data de recepció de la comanda que notifiqui l’empresa de transport.

Per acollir-se a aquest dret, el client ha de mantenir el producte en el seu embalatge original (sempre que sigui possible) i en perfecte estat, realitzant una manipulació no major a la necessària per conèixer la seva naturalesa. Si una manipulació més disminueix el valor del producte, el client serà el responsable. Abans de realitzar el reemborsament es farà una comprovació dels productes per confirmar que aquests arriben en òptimes condicions.

En cas de rebre un producte defectuós o amb alguna tara s’haurà de posar en contacte amb nosaltres per indicar-nos el més aviat possible, per registrar el problema i posar-nos en contacte amb el fabricant, podent triar entre la devolució dels diners o el reenviament d’un nou producte.

Per indicar-nos el desistiment de la comanda i poder identificar-lo, ha de reminir-nos un document en el qual indiqui els productes que són retornats i la información de la seva comanda (per exemple, el no de comanda) i el nom i direcció a on es va fer en l’enviament . Aquest document pot ser inclòs en el paquet o enviat de forma electrònica a contacto@masandrada-consulting.com. És dret del client no indicar motius de la devolució. En qualsevol cas, per facilitar la gestió per part de l’empresa, preguem que el client es posi en contacte amb nosaltres mitjançant el telèfon o correu electrònic indicat en la secció contacte d’aquesta pàgina web.

En tot cas, el reemborsament es realitzarà en els 14 dies naturals següents a la recepció dels productes en la nostra adreça. En cas de retard injustificat d’aquest pagament, el client té dret a reclamar el doble de la quantitat deguda.

El client s’haurà de fer càrrec de les despeses d’enviament a la nostra direcció dels productes.

Si has rebut un article de regal, pots desistir-ne amb les mateixes condicions atenent al procediment habitual i a la nostra Política de devolucions, reemborsant l’import a la persona que hagi realitzat la compra i en la mateixa forma de pagament utilitzada.

Enllaços a continguts

MASANDRADA CONSULTING, S.L es reserva expressament el dret a bloquejar els enllaços electrònics dirigits al lloc web que no comptin autorització expressa i escrita amb caràcter previ, no assumint responsabilitat alguna per la informació continguda en llocs web de tercers.

Condicions d’ús i contractació

L’usuari podrà donar-se d’alta a través del lloc web mitjançant la creació d’un compte d’usuari per a poder accedir als serveis oferts, i han de facilitar de manera voluntària les dades personals que li seran requerits. Es permet la compra per a usuaris no registrats, havent de complimentar les dades necessàries per al processament i enviament de la comanda.

L’usuari seleccionarà un nom d’usuari i una contrasenya, evitant expressions malsonants, injurioses o contràries a la llei o a les exigències de la moral i bons costums, comprometent-se a fer ús diligent dels mateixos, i no posar-los a disposició de tercers, havent de comunicar a MASANDRADA CONSULTING, SL la seva voluntat d’eliminar el seu compte d’usuari, o bé la pèrdua o robatori de les seves dades, per tal que pugui ser bloquejada.

En qualsevol cas, per a major garantia, MASANDRADA CONSULTING, S.L. informarà a l’usuari via correu electrònic, un cop finalitzat el procediment de compra, dels productes adquirits, preu, empresa de transport, data de contractació i altres dades.

Protecció de dades i galetes

Tramitar la seva alta com a usuari comportarà el seu consentiment exprés per al tractament de les dades de l’usuari. Si aquestes dades corresponen a un tercer, l’usuari garanteix que compta amb les preceptives autoritzacions per al seu ús i tractament, el qual ha d’informar aquest tercer dels termes i condicions del tractament de les seves dades.

Tota la informació facilitada per l’usuari s’incorporarà a un fitxer propietat de MASANDRADA CONSULTING, S.L, amb la finalitat de tramitar les comandes, i poder oferir-li informació comercial, publicitària i / o promocional. Aquest consentiment es prestarà al moment de realitzar una comanda.

Les dades facilitades només es facilitaran a tercers (transportistes, entitats financeres, etc ….) En cas que sigui estrictament necessari, i l’usuari autoritza expressament a que els mateixos s’utilitzin per a la correcta gestió de la seva comanda.

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en qualsevol moment, tindrà el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a totes les seves dades personals incloses en els diferents formularis d’alta. Per exercir aquesta facultat, haurà d’enviar un correu electrònic a contacto@masandrada-consulting.com o bé per correu
postal a Ronda dels Llanos no 2, 10190, Casar de Càceres, indicant el seu nom, cognom (s), email d’usuari i telèfon de contacte.

El nostre lloc web utilitza cookies, que són petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’usuari, amb la finalitat de permetre optimitzar la navegació, adequar el disseny de la pàgina i millorar els seus continguts, amb la finalitat última que els usuaris obtinguin un servei més satisfactori.

MASANDRADA CONSULTING, SL es compromet a realitzar un correcte tractament de les seves dades, de forma absolutament confidencial, pel que compta amb tots els mitjans necessaris, de conformitat amb el que preveu l’article 9 LOPD i en el seu Reglament de desenvolupament aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.
Pot consultar més informació sobre la nostra Política de Cookies: Llegir

En cas de qualsevol conflicte o discrepància que pugui sorgir en relació amb la interpretació i / o compliment del present Contracte, les parts se sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Càceres (Espanya), amb renúncia al seu fur propi, aplicant la legislació de aquest país als efectes oportuns.

Tramitació de comandes

Les comandes es poden realitzar les 24 hores del dia els 365 dies de l’any a través de la botiga online.

Les comandes seran tramitades de dilluns a divendres. Si la comanda és realitzada abans de les 13h del migdia d’un dia feiner la comanda es tramitarà al llarg del mateix dia. En cas contrari la comanda es tramitarà el següent dia laborable.

Les comandes realitzades després de les 13h del migdia de divendres o de vigília de festiu es tramitaran el següent dia laborable.

Disponibilitat

MASANDRADA CONSULTING, SL disposa habitualment de tots els productes que s’ofereixen a la botiga en línia, tot i que podria donar-se la circumstància que algun no estigués disponible en algun moment concret, i en aquest cas MASANDRADA CONSULTING, SL es posarà en contacte amb el client per informar i oferir-li la possibilitat de tornar-li el diners íntegre de la compra del producte o bé d’enviar-li el producte un cop es trobi en estoc, sense cap tipus de cost addicional per al client.

Preu i termini de validesa de l’oferta

Els preus que s’indiquen respecte a cada producte porten inclòs l’Impost sobre el valor afegit, i s’han d’expressar en la moneda Euro (€), no incloent, llevat d’acord exprés, despeses d’enviament, manipulació, embolcall, segur d’enviaments o qualssevol altres serveis addicionals i annexos al producte o servei adquirit, i seran els que figuren en el lloc web, podent aquests variar en funció del mercat, en aquest cas serà immediatament comunicat als usuaris, sempre abans del procés de compra.

Situacions excepcionals

No podrem responsabilitzar-nos de cap incompliment o retard sempre que aquest sigui per alguna causa de força major, de les previstes tant en la legislació espanyola com en la del país de destinació del producte, o en la internacional, quedant en aquest cas en suspens el termini de lliurament fins que cessi la causa que l’hagi motivat.

En aquest cas, el nostre compromís serà el de buscar una solució perquè el producte arribi al seu destí el més aviat possible.

Resolució extrajudicial de conflictes

Seguint el que estableix el Reglament UE 524/2013 Art. 14, MASANDRADA CONSULTING, S.L. informa al client de la possibilitat de recórrer a les eines disponibles per a la resolució de conflictes extrajudicialment per les dues parts, incloent al resolució de litigis en línia a través de https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions es regiran pel que estipula la vigent Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, en la redacció vigent, i el procediment de contractació seguirà els passos que indica el lloc web al moment de fer compres i, per al no regulat, d’acord amb la legislació espanyola.