derecha-sup

Assessoria i Peritatge Informàtic

Som una empresa creada l’any 2011 formada per personal titulat en les diferents àrees relacionades amb l’Enginyeria Informàtica i àmbits relacionats.

Estem especializats en assessorament informàtic, valoracions d’aplicacions informàtiques i ús de les mateixes.

Experiència en peritatges informàtics en les àrees Civil, Laboral, Penal i Mercantil amb més de 80 peritatges per a empreses de diferents sectors: Banca i assegurances, Tecnologies de la informació, Oci, Fons de Comerç, Consum, Elèctric, Immobiliari, Químic, Fundacions Socials , Educació, Industrial, Gestories, Moda, Públic (Ajuntaments), Transport Duanes.
asesoramiento informatico
sup-iz
Personal pertanyent a l'Associació Catalana de Perits Judicials Forenses des de l'any 2002.

Les millors eines tecnològiques per oferir el millor servei.

En Masandrada Consulting comptem amb components informàtics, aplicacions capdevanteres i les millors eines tecnològiques així com una àmplia experiència per:

Anàlisi de dades recuperades

Ordinadors sobretaula, portàtils, dispositius mòbils garantint la integritat de la informació obtinguda.

Recuperació de dades d'equips informàtics i dispositius mòbils i smartphones. Podem recuperar dades de qualsevol dispositiu d'emmagatzematge digital.

Realitzem un seguiment dels ordinadors dels empleats podent monitoritzar tant a empleats, com a departaments sencers o fins i tot a tota l'empresa.

Està content amb el programari empresarial adquirit? Li han desenvolupat un web que no compleix les seves expectatives? Masandrada Consulting presta serveis de taxació i avaluació de programari.

Serveis

area laboral

Àrea Civil

Determinar si el Programari (programes), Maquinari (equips servidors, ordinadors personals) i serveis informàtics adquirits per una empresa compleixen els requisits especificats en el contracte signat entre client i proveïdor
Analitzar si el cost del Programari, Maquinari o serveis informàtics adquirits per una empresa es corresponen amb el valor de mercat.

Àrea Laboral

Comprovar si un empleat ha dut a terme un ús correcte de les dades accessibles en els sistemes informàtics de la companyia a la qual pertanyi.
Determinar si una persona s’ha apropiat de dades confidencials d’un tercer per al seu ús indegut.
Comprovar si una persona accedeix o opera amb Programari, Sistemes Operatius, Bases de Dades o serveis d’internet de forma no autoritzada.
Determinar si un empleat usa els sistemes informàtics d’acord a les normatives establertes per la companyia.
Còpia d’unitats d’emmagatzematge amb clau d’integritat davant notari.
area mercantil
trucos para proteger tu Smartphone

Àrea Mercantil

Analitzar si es realitzen els intercanvis de dades en el comerç electrònic segons els estàndards establerts.
Inspeccionar equips servidors per determinar quina relació de programes, bases de dades, fitxers, informes s’han generat durant el període d’ús.
Auditoria d’equips informàtics per verificar que els resultats del seu Programari de Finances (balanç, compte d’explotació, llibre d’IVA, factures, etc.), Compres (comandes, ofertes, contractes, etc.), Recursos Humans (nòmines), Vendes , Producció, …. s’adeqüen als presentats a organismes oficials, clients i creditors així com comprovar que aquests no hagin experimentat modificacions posteriors a la data de presentació.

Àrea Penal

Comprovar si una empresa o persona s’ha apoderat d’equips o components informàtics de forma no autoritzada (fuga d’informació).

Altres serveis

Inspeccionar els equips informàtics per verificar el compliment de la LOPD i LSSI en les dades referents a clients, proveïdors, empleats, etc.
area civil

Formació acreditada

El nostre personal compta amb formació acreditada en:
SAP
peritos judiciales forenses
mbrxsmrs
Clients Referència

Treballem amb els millors Despatxos Empreses

Muntada Subministraments Industrials

muntada

Group Diluvid

group

 TORO PUJOL ABOGADOS

toro-pujol

Muntada Subministraments Industrials

muntada

Group Diluvid

group

 TORO PUJOL ABOGADOS

toro-pujol

Rossinyol & Alavedra

rossiyol

Bufete GUIX

big

LLUCH ESSENCE

lluch

Rossinyol & Alavedra

rossiyol

Bufete GUIX

big

LLUCH ESSENCE

lluch

Contacte

Projecte de comerç electrònic i TIC
Empresa beneficiària de les ajudes per millorar l’ús i qualitat de les TIC i l’accés a les mateixes

ayudas tic junta extremadura

© 2019 Masandrada Consulting S.L.

Diseño: unquiet pixel sl